http://rdf.vegdata.no/V440/v440-owl#Bjelkebru_NIB
Class v440:Bjelkebru_NIB


v440:avsnitt
V-6.1
v440:kapitel
V-6
v440:kode
32
rdf:type
owl:Class
rdfs:label
Bjelkebru NIB
rdfs:subClassOf
v440:Bjelkebru_BH1
References

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.