http://rdf.vegdata.no/V440/v440-owl#Plate_elementer_prefabrikerte
Class v440:Plate_elementer_prefabrikerte


v440:avsnitt
V-6.1
v440:kapitel
V-6
v440:kode
27
rdf:type
owl:Class
rdfs:label
Plate elementer prefabrikerte
rdfs:subClassOf
v440:Platebru_bjelkeplatebru_og_ribbeplatebru
References

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.