http://rdf.vegdata.no/V440/v440-brudata-owl#harBrukslast
Property harBrukslast


rdf:type
owl:ObjectProperty
rdfs:comment
Brukslast er den trafikklast som brua tillates for ved vanlig bruk (dvs. uten spesiell dispensasjon). Brukslast angis enten som Bruksklasse (Bk) eller som Aksellast/Totalvekt (AT). Bruksklasse er en betegnelse for bestemte laster/vekter som de forskjellige bruer tillates for. Lastene kan være aksellaster, boggilaster, trippelboggilaster og totalvekter. Bruksklassen forkortes Bk og etterfølges av et tall, f.eks. Bk8, Bk10 osv. Tallet angir største tillatte aksellast, last fra akselkombinasjoner eller totalvekt avhengig av avstanden mellom akslene. For bruer som ikke kan klassifiseres etter bruksklassene, på grunn av lav bæreevne eller andre forhold, kan det angis hvilken (aksel/boggi/trippelboggi)last eller totalvekt for kjøretøy som tillates å passere brua. • Aksellast er den samlede tyngde som tillates overført til brua fra alle hjul på én aksel. • Boggilast er den samlede tyngde som tillates overført til brua fra en akselkombinasjon med to aksler. • Trippelboggilast er den samlede tyngde som tillates overført til brua fra en akselkombinasjon med tre aksler. Det vises til Håndbok R412 for definisjoner av laster. For koder se pkt. V-4.2. Eksempler: • Brukslast: Bk 10 (= Aksellast 10 tonn) • Brukslast: AT 3 (= Aksellast/Totalvekt 3 tonn)
rdfs:domain
Lastdata_ke
rdfs:label
Brukslast
rdfs:range
v440:Lastdata_Kode_for_brukslast
rdfs:subPropertyOf
bs:hasProperty
References

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.