http://rdf.vegdata.no/V440/v440-owl#Buefundament
Class v440:Buefundament


v440:avsnitt
V-7.C5
v440:kapitel
V-7
v440:kode
C5
rdf:type
owl:Class
rdfs:label
Buefundament
rdfs:subClassOf
v440:Underbygning

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.