http://rdf.vegdata.no/V440/v440-owl#Ferjekaibru-utstyr
Class v440:Ferjekaibru-utstyr


v440:avsnitt
V-7.I
v440:kapitel
V-7
v440:kode
I1
rdf:type
owl:Class
rdfs:label
Ferjekaibru-utstyr
rdfs:subClassOf
v440:Spesielt_kaiutstyr_element
References

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.