http://rdf.vegdata.no/V440/v440-brudata-owl#Malt_hoyde_mot_km_retning
Property Malt_hoyde_mot_km_retning


rdf:type
owl:DatatypeProperty
rdfs:comment
Minste målte høyde i felt mot kilometreringsretningen. Gjelder for kjørefelt nr. 2/4/6/8.
rdfs:domain
Trafikkromsmal
rdfs:label
Målt høyde i felt mot km. – m
rdfs:subPropertyOf
Lengde
References

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.