http://rdf.vegdata.no/V440/v440-brudata-owl#Venstre
Property Venstre


rdf:type
owl:DatatypeProperty
rdfs:comment
Minste føringsavstand for kjørebanen, på venstre side sett mot kilometreringsretningen, eller total føringsavstand hvis det er kun én føring. Dersom brua har midtdeler angis føringsavstand for både venstre og høyre kjørebane.
rdfs:domain
Trafikkromsmal
rdfs:label
Føringsavstand for venstre kjørebane, eller hvis det er kun én føringsavstand – m
rdfs:subPropertyOf
Lengde
References

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.