http://rdf.vegdata.no/V440/v440-brudata-owl#Hoyde_fritt_seillop
Property Hoyde_fritt_seillop


rdf:type
owl:DatatypeProperty
rdfs:comment
Høyden for fritt seilløp er høyden fra Sjøkartverkets referansenivå, vannstanden HAT (Høyeste Astronomiske Tidevann), og opp til laveste punkt på brua over vannlinjen. Tidligere (dvs. før 01.01.2000) ble høyden på seilløp angitt i forhold til vannstanden MV + Z0 hvor Z0 = vannstandsvariasjonen på stedet = Spring høyvann (SVH) – Middelvann (MV) (Merk at SVH og MV er de gamle betegnelsene) Fritt seilløp under en bru er definert som et rektangel med høyde Hs og bredde Bs. UK rektangel sammenfaller med vannstanden HAT og OK rektangel sammenfaller med laveste berøringspunkt til UK brubane. Seilløpet plasseres normalt sentrisk om den største frie høyden, eller sentrisk om midten av bruspennet, men forhold som farledens plassering i forhold til bunndybder mm. kan avgjøre sideveis plassering.
rdfs:domain
Trafikkromsmal
rdfs:label
Høyde for fritt seilløp – m
rdfs:subPropertyOf
Lengde
References

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.