http://rdf.vegdata.no/V440/v440-owl#Neddykket_rorbru
Class v440:Neddykket_rorbru


v440:avsnitt
V-6.1
v440:kapitel
V-6
v440:kode
77
rdf:type
owl:Class
rdfs:label
Neddykket rÝrbru
rdfs:subClassOf
v440:Hengebru_skrastagbru_flytebru_og_nedtrykket_rorbru
References

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.