http://rdf.vegdata.no/V440/v440-owl#Ribbeplatebru
Class v440:Ribbeplatebru


v440:avsnitt
V-6.1
v440:kapitel
V-6
v440:kode
25
rdf:type
owl:Class
rdfs:label
Ribbeplatebru
rdfs:subClassOf
v440:Platebru_bjelkeplatebru_og_ribbeplatebru

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.