http://rdf.vegdata.no/V440/v440-brudata-owl#Byggverksnummer
Property Byggverksnummer


rdf:type
owl:DatatypeProperty
rdfs:comment
Byggverksnummeret, som er sammensatt av en fylkeskode på 2-siffer og et løpenummer på 4 siffer, gir en unik identifikasjon for alle bruer/ byggverk.
rdfs:domain
Hoveddata_Bruidentifikasjon
rdfs:label
Byggverkets ID-nummer – VL
rdfs:subPropertyOf
Nummer
References

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.