http://rdf.vegdata.no/V440/v440-brudata-owl#harVeggruppe
Property harVeggruppe


rdf:type
owl:ObjectProperty
rdfs:comment
Veggruppen angir tillatt spesialtransport/tungtransport. Veggruppe A angir et vegnett uten bruer, eller inkluderer bruer med to eller flere felt. Veggruppe B betyr at vegnettet inneholder kun énfelts bruer. Merk at énfelts bruer konstruert for lastklassene 1969, 1971, 1986 og 1995 uten videre kan klassifiseres til Bk10 og dermed veggruppe A. For koder se pkt. V-4.3.
rdfs:domain
Lastdata_ke
rdfs:label
Veggruppe for spesialtransporter
rdfs:range
v440:Lastdata_Kode_for_veggruppe
rdfs:subPropertyOf
bs:hasProperty
References

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.