http://rdf.vegdata.no/V440/v440-owl#Grunnen_Fylling
Class v440:Grunnen_Fylling


v440:avsnitt
V-7.B
v440:kapitel
V-7
v440:kode
B4
rdf:type
owl:Class
rdfs:label
Fylling
rdfs:subClassOf
v440:Grunnen

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.