http://rdf.vegdata.no/V440/v440-owl#Kulvert_prefabrikert_andre
Class v440:Kulvert_prefabrikert_andre


v440:avsnitt
V-6.1
v440:kapitel
V-6
v440:kode
129
rdf:type
owl:Class
rdfs:label
Kulvert prefabrikert andre
rdfs:subClassOf
v440:Kulvert_prefabrikert

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.