All Resources

Akselererende_utvikling
Aktuelle_oppmalinger_materialundersokelser
Alkalireaktivt_tilslag
AlternativStrategi
AnbefaltTidpunkt
Annen_eller_ukjent
Annen_eller_ukjent_arsak
Annen_skade_eller_mangel
Annen_skade_eller_mangel_Ikke_spesifisert
Annet_tiltak__Driftstiltak
Annet_tiltak__fornyelse
Annet_tiltak__forsterking
Annet_tiltak__Innmaling_eller_Oppmaling
Annet_tiltak__kontrollberegning
Annet_tiltak__materialundersokelse
Annet_tiltak__ombygging
Annet_tiltak__ROS_analyse
Annet_tiltak__Vedlikehold
Armeringskorrosjon
Armeringslokalisering_betongoverdekning
Asfalttykkelse_ma_kartlegges
Avflaking
Avskalling
Avtagende_utvikling
Avvik_fra_standard
Bareevne
Belastning
Beskrivelse
Bevegelse
Biologisk_angrep
Blaering_eller_paddehatter
Bom
Brann
BrannOgExplosjon
Breddeutvidelse
Broyteskade
Brua_stenges_ved_flom_sarbar_Flom
Brudd
Bruksskade
Brunavn
Brunummer
bSINorway
Daglige_driftsoppgaver_pa_bevegelige_bruer
dc:
dc:contributor
dc:coverage
dc:creator
dc:date
dc:description
dc:format
dc:identifier
dc:language
dc:publisher
dc:relation
dc:rights
dc:source
dc:subject
dc:title
dc:type
dcterms:abstract
dcterms:accessRights
dcterms:accrualMethod
dcterms:accrualPeriodicity
dcterms:accrualPolicy
dcterms:Agent
dcterms:AgentClass
dcterms:alternative
dcterms:audience
dcterms:available
dcterms:bibliographicCitation
dcterms:BibliographicResource
dcterms:Box
dcterms:conformsTo
dcterms:contributor
dcterms:coverage
dcterms:created
dcterms:creator
dcterms:date
dcterms:dateAccepted
dcterms:dateCopyrighted
dcterms:dateSubmitted
dcterms:DCMIType
dcterms:DDC
dcterms:description
dcterms:educationLevel
dcterms:extent
dcterms:FileFormat
dcterms:format
dcterms:Frequency
dcterms:hasFormat
dcterms:hasPart
dcterms:hasVersion
dcterms:identifier
dcterms:IMT
dcterms:instructionalMethod
dcterms:isFormatOf
dcterms:ISO3166
dcterms:ISO639-2
dcterms:ISO639-3
dcterms:isPartOf
dcterms:isReferencedBy
dcterms:isReplacedBy
dcterms:isRequiredBy
dcterms:issued
dcterms:isVersionOf
dcterms:Jurisdiction
dcterms:language
dcterms:LCC
dcterms:LCSH
dcterms:license
dcterms:LicenseDocument
dcterms:LinguisticSystem
dcterms:Location
dcterms:LocationPeriodOrJurisdiction
dcterms:mediator
dcterms:MediaType
dcterms:MediaTypeOrExtent
dcterms:medium
dcterms:MESH
dcterms:MethodOfAccrual
dcterms:MethodOfInstruction
dcterms:modified
dcterms:NLM
dcterms:Period
dcterms:PeriodOfTime
dcterms:PhysicalMedium
dcterms:PhysicalResource
dcterms:Point
dcterms:Policy
dcterms:provenance
dcterms:ProvenanceStatement
dcterms:publisher
dcterms:references
dcterms:relation
dcterms:replaces
dcterms:requires
dcterms:RFC1766
dcterms:RFC3066
dcterms:RFC4646
dcterms:RFC5646
dcterms:rights
dcterms:rightsHolder
dcterms:RightsStatement
dcterms:SizeOrDuration
dcterms:source
dcterms:spatial
dcterms:Standard
dcterms:subject
dcterms:tableOfContents
dcterms:temporal
dcterms:TGN
dcterms:title
dcterms:type
dcterms:UDC
dcterms:URI
dcterms:valid
dcterms:W3CDTF
Deformasjon
Driftstiltak
Eksplosjon
Elektrisk_fuktmaler
Elementlokasjon
Elva_har_gatt_opp_i_brudekket_sarbar_Flom
Enkelinspeksjon
Erosjon
Eventuelle_svekkelser_av_bruelementer_f_eks_redusert_stal_eller_armeringstverrsnitt_pga_korrosjon
Eventuelle_tilleggslaster_f_eks_fra_alkalireaksjoner_i_betong_eller_okt_asfalttykkelse
Fasthetsbestemmelse
Feil_i_beregninger
Feil_materialvalg
Feil_utforming
Feil_utstopning
Feilplassert_armering
Fiberoptikk
Flom
foaf:
foaf:account
foaf:account
foaf:account name
foaf:account service homepage
foaf:age
foaf:Agent
foaf:AIM chat ID
foaf:based near
foaf:birthday
foaf:current project
foaf:depiction
foaf:depicts
foaf:DNA checksum
foaf:Document
foaf:family_name
foaf:familyName
foaf:firstName
foaf:focus
foaf:funded by
foaf:geekcode
foaf:gender
foaf:Given name
foaf:Given name
foaf:Group
foaf:homepage
foaf:ICQ chat ID
foaf:image
foaf:Image
foaf:interest
foaf:is primary topic of
foaf:jabber ID
foaf:knows
foaf:Label Property
foaf:lastName
foaf:logo
foaf:made
foaf:maker
foaf:member
foaf:membershipClass
foaf:MSN chat ID
foaf:myersBriggs
foaf:name
foaf:nickname
foaf:Online Account
foaf:Online Chat Account
foaf:Online E-commerce Account
foaf:Online Gaming Account
foaf:openid
foaf:Organization
foaf:page
foaf:past project
foaf:Person
foaf:personal mailbox
foaf:PersonalProfileDocument
foaf:phone
foaf:plan
foaf:primary topic
foaf:Project
foaf:publications
foaf:schoolHomepage
foaf:sha1sum (hex)
foaf:sha1sum of a personal mailbox URI name
foaf:Skype ID
foaf:status
foaf:Surname
foaf:theme
foaf:thumbnail
foaf:tipjar
foaf:title
foaf:topic
foaf:topic_interest
foaf:weblog
foaf:work info homepage
foaf:workplace homepage
foaf:Yahoo chat ID
Folgeskade
For_tidlig_belastning
Fornyelse
Forskyvning_i_ror_pga_flom_sarbar_Flom
ForslagTilTiltak
ForslagTilTiltakSarbarhet
ForslagTilTiltakSkade
Forsterkning
Forvitring
Framkommelighet
Frostangrep
GenerellInspeksjon_R610
Godstykkelsesmaling_ultralyd
Grunnarbeider_etter_erosjon_undergraving
Haerverk
Hammer
HarDokument
HarDokumentInspeksjon
HarDokumentSarbarhet
HarDokumentSkade
HarDokumentSkadebeskrivelse
HarDokumentTiltak
HarFolgeskader
HarKonsekvensgrad
HarKonsekvenstype
HarLokasjon
HarPrimarskade
HarSkade
HarSkadearsak
HarSkadegrad
HarSkadekonsekvens
HarSkadetype
HarSkadeutvikling
Heft_overflatebelegg_stal
Hovedinspeksjon
http://rdf.vegdata.no/bridge/v441/core/v441-owl
Impact_Echo
Impulse_Response
Ingen_utvikling
Innmaling_av_brua_og_grunnen
Innmaling_eller_Oppmaling
Innsnevring
Innstopte_klorider
Inntrengningsdybde_vannavvisende_impregnering_betong
Inspeksjon
Inspeksjon_V441
InspeksjonenStartet
InspeksjonenUtford
Inspeksjonsbeskrivelse
Isgang
Islast
Jevn_utvikling
Jord_eller_snoskred
Jordtrykk
Karbonatisering
Kjemisk_angrep
Kjerneprove
Kloridangrep
kode
Kodeliste
Konsekvensgrad
Konsekvenstype
Kontroll_av_karbonatisering_fasthet_og_klorider
Kontroll_eller_service_av_utstyr
Kontroll_overflatebelegg
Kontroll_saltmengde_klorider
Kontroll_spennkraft
Kontrollberegning
Korrosjon
Korrosjonsundersokelse_EKP
Kostnadsoverslag
Krakelering_eller_hull
Lavt_rekkverk_sarbar_for_Trafikksikkerhet
Lekkasje_eller_fuktbelastning
Liten_eller_skadet_overdekning
Liten_konsekvens_Ikke_behov_for_tiltak
Liten_skade
Lokasjon
Lokasjonsbeskrivelse
Lose_skruer_eller_nagler
Magnetpulverkontroll
Maling_horisontalavstander_forskyvninger
Maling_karbonatiseringsdybde
Maling_kloridinnhold
Maling_pilhoyder
Maling_rissvidder
Maling_slitelagstykkelse
Maling_sporslitasje
Man_tar_ut_restlevetiden_av_eksisterende_bru_og_ny_bru_vurderes
Mangel
Mangelfullt_regelverk
Manglende_bearbeiding
Manglende_del
Manglende_drift_eller_vedlikehold
Manglende_drift_eller_vedlikehold_ikke_spesifisert
Manglende_herdetiltak
Manglende_opprydding_eller_fjerning
Manglende_rengjoring
Manglende_sikkerhetsgjerde_over_utlop_sarbar_Trafikksikkerhet
Materialfeil
Materialfeil_fasthet
Materialfeil_laminering
Materialfeil_oppsprekking
Materialfeil_sammensetning
Materialuavhengig_skade
Materialundersokelse
Materialundersokelse_betong
Materialundersokelse_stal
Materialundersokelse_stein
Materialundersokelse_tre
MEK_test
Mekanisk_skade
Middels_konsekvens__Vurder_om_tiltak_skal_registreres_i_Brutus
Middels_skade
Miljoangrep
Misfarging
Momentkontroll_skruer
Monteringsfeil
Nagle_skruekontroll
Nivellement
Normal_nedbrytning_eller_slitasje
Okning_av_frihoyder
Ombygging
Opphugning_korrosjonsbedommelse
Oppmaling
Oppmaling_av_skader
Oppmaling_materialundersokelse
Opprensk_eller_opprydding_over_og_under_vann
Overflatebehandling_av_betong
Overflatebehandling_av_stal
Overflatebehandling_av_tre
Overlast_slitelag
Overmalbarhet_gammelt_belegg
Pahengning_av_gangbaner
Pakjorsel
Pakjort_og_reparert_flere_ganger_sarbar_Pakjorsel
Pasegling
Penetrant
Planlagte_tiltak_for_a_opprettholde_bruenes_standard
Planlagte_tiltak_som_utfores_for_a_gjenopprette_et_skadet_elements_funksjonsdyktighet
Positiv_Material_Identifikasjon_PMI
Prosjekteringsfeil
Prosjektidentifikasjon
Proving_syl
Rasutsatt_bru_sarbar_Skred_eller_ras
Rate_eller_nedbrytning
Ratedrill
Rengjoring_av_de_forskjellige_elementene_pa_brua
Renovasjon
Reparasjon_av_betongskader_over_eller_under_vann
Reparasjon_av_skader_pa_bru_og_kaiutstyr
Reparasjon_av_skader_pa_elementer_av_stal_stein_tre_og_evt_andre_materialer
Riss_eller_sprekk
Rontgenkontroll
Root
ROS_analyse
Sammendrag
Sarbarhet
Sarbarheter
SarbarhetFlom
SarbarhetPakjorsel
Sarbarhetsbeskrivelse
Setning
Setningsmaling_av_pilarer_sarbar_baereevne
Skade
Skade_i_grunnen
Skade_i_grunnen_ikke_spesifisert
Skade_pa_betong
Skade_pa_overflatebehandling
Skade_pa_slitelag_eller_fuktisolasjon
Skade_pa_stal
Skade_pa_stein
Skade_pa_tre
Skade_som_kan_oke_vedlikeholdskostnadene
Skade_som_kan_pavirke_baereevnen
Skade_som_kan_pavirke_miljo_eller_estetikk
Skade_som_kan_pavirke_trafikksikkerheten
Skadearsak
Skadebeskrivelse
Skadebeskrivelser
Skadegrad
Skadekonsekvens
Skadetype
Skadeutvikling
SKOS Core RDF vocabulary
skos:altLabel
skos:broader
skos:broaderTransitive
skos:broadMatch
skos:changeNote
skos:closeMatch
skos:Collection
skos:Concept
skos:ConceptScheme
skos:definition
skos:editorialNote
skos:exactMatch
skos:example
skos:hasTopConcept
skos:hiddenLabel
skos:historyNote
skos:inScheme
skos:mappingRelation
skos:member
skos:memberList
skos:narrower
skos:narrowerTransitive
skos:narrowMatch
skos:notation
skos:note
skos:OrderedCollection
skos:prefLabel
skos:related
skos:relatedMatch
skos:scopeNote
skos:semanticRelation
skos:topConceptOf
Skred
Slitasje_eller_gnisning
Slitelag_og_membranarbeider
Spatial Thing
Spennkabelkontroll
Spesialinspeksjon
Sporslitasje
Stillassetning
Stopesar
Stor_konsekvens_Bruforvalter_eller_oppdragsgiver_kontaktes_umiddelbart
Stor_skade
Stor_vannforing_ved_flom_og_fare_for_erosjon_under_fundamenter_sarbar_Flom
Stromlast
Strukturanalyse
Svaert_stor_skade
Sveisekontroll
Svinn_eller_kryp
SVV
Temperatur
Termokamera
Tiltak
Tiltak_for_a_rette_pa_akutte_skader_eller_tiltak_som_ikke_kan_planlegges_pa_lang_sikt
Tiltak_som_oker_baereevnen_for_ei_bru_eller_et_element__skadet_eller_ikke_skadet
Tiltaksbeskrivelse
Tradbrudd
Trafikklast
Trafikksikkerhet
Trykkfasthet_stein
Tykkelse_overflatebelegg_stal
Ujevnhet
Ultralyd
Ultralydkontroll
Ulykkeslast
Undergraving_av_fundamenter_sarbar_Flom
Utford
Utfore_materialundersokelse_ved_en_spesialinspeksjon
Utforelsesfeil
Utglidning
Utluting
Utrasing
Utskifting_av_brudekker
Utskifting_av_hele_overbygningen
Utskifting_av_skadede_elementer_av_betong_stal_stein_tre_eller_annet_materiale
Utskifting_av_skadet_bru_og_kaiutstyr
Utskifting_eller_ombygging_av_underbygning
Utvasking
V441Lokasjon
Vaerforhold
vann:preferredNamespacePrefix
vann:preferredNamespaceUri
Vedlikehold
Vesentlige_konsekvens_Forslag_til_tiltak_registreres_i_Brutus_Inspeksjonsintervall_ma_vurderes
Vindlast
Virvelstromproving
Visuell_inspeksjon_overflatebelegg
vs:term_status
wot:assurance
wot:src_assurance