http://rdf.vegdata.no/bridge/v441/core/v441-owl#Virvelstromproving
Class Virvelstromproving


rdf:type
owl:Class
rdfs:comment
Hensikt Gi indikasjoner på sprekker i og nær overflaten på stål under malingsbelegg, som ikke kan oppdages ved visuell kontroll. Kan utføres uten å fjerne overflatebehandling. Gjennomføring Sprekkbildet bør dokumenteres ved hjelp av skisser eller fotografier. Både gjennomgående sprekker og sprekker i overflaten avtegnes. Kontrollen gir ikke noe mål på hvor dype sprekkene er. Kontrollen kan utføres uten å fjerne overflatebehandlingen. Indikasjoner må følges opp med magnetpulverkontroll. Kontrollen utføres av firmaer med spesialutstyr og -kompetanse. Fordeler og ulemper Henvisning NS-EN ISO 17643:2015
rdfs:label
Virvelstrømprøving
rdfs:subClassOf
Materialundersokelse_stal
References

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.