http://rdf.vegdata.no/bridge/v441/core/v441-owl#Materialundersokelse_stal
Class Materialundersokelse_stal


rdf:type
owl:Class
rdfs:comment
I det følgende er det gitt en beskrivelse av de materialundersøkelser som kan være aktuelle ved inspeksjon av bruer og bruelementer av stål. Mange av disse materialundersøkelsene utføres av firmaer med spesialkompetanse, og noen utfyllende beskrivelse vil ikke bli gitt her.
rdfs:label
Materialundersøkelser, stål
rdfs:subClassOf
Oppmaling_materialundersokelse
owl:disjointUnionOf
[Nagle_skruekontroll,
Positiv_Material_Identifikasjon_PMI,
Magnetpulverkontroll,
Fiberoptikk,
Virvelstromproving,
Godstykkelsesmaling_ultralyd,
Momentkontroll_skruer,
Sveisekontroll,
Rontgenkontroll,
Penetrant,
Ultralydkontroll]
References

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.