http://rdf.vegdata.no/bridge/v441/core/v441-owl#Oppmaling_materialundersokelse
Class Oppmaling_materialundersokelse


rdf:type
owl:Class
rdfs:comment
For å få bedre grunnlag for å fastslå skadeomfang, skadeårsak, skadegrad og skadekonsekvens eller avdekke skjulte skader kan det være nødvendig å supplere den visuelle kontrollen med oppmålinger, materialundersøkelser og instrumentering. Omfanget av disse målingene og undersøkelsene må vurderes i hvert enkelt tilfelle og vil være avhengig av: - Inspeksjonstype - Brutype - Materialtype - Klimabelastning - Visuelle observasjoner - Forvaltningsstrategi for brua, eks. skal den skiftes ut Man må ha et realistisk bilde av behov og nytteverdi av målinger og undersøkelser, slik at de utføres målrettet. Dette av hensyn til kostnader, men også av utseendemessige årsaker for de destruktive målemetodene. Ved utboring av kjerner må det tas hensyn til eventuelle konstruktive og bestandighetsmessige svekkelser av det elementet som undersøkes. For enkelte bruer kan det være igangsatt spesielle rutiner for oppmåling (måleprogram), materialundersøkelser og/eller instrumentert overvåkning. Dette vil framgå av tiltaksplanen i Brutus. Flere av oppmålingene og materialundersøkelsene krever spesielle rutiner og ekstra kvalitetssikring. Ofte kreves det også spesialkompetanse og spesialutstyr. Dette gjelder alltid for montasje av instrumentert overvåkning.
rdfs:label
oppmålinger/ materialundersøkelser
rdfs:subClassOf
Root
owl:disjointUnionOf
[Materialundersokelse_stein,
Oppmaling,
Kontroll_overflatebelegg,
Materialundersokelse_betong,
Materialundersokelse_stal,
Materialundersokelse_tre]
References

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.