http://rdf.vegdata.no/bridge/v441/core/v441-owl#Kontroll_overflatebelegg
Class Kontroll_overflatebelegg


rdf:type
owl:Class
rdfs:comment
I det følgende er det gitt en beskrivelse av de undersøkelser som kan være aktuelle ved kontroll av overflatebelegg på betong, stål og tre. Overflatebeleggets tykkelse og heft skal dokumenteres i byggefasen. For øvrig er dette undersøkelser som utføres ved spesialinspeksjoner. Ved spesialinspeksjon av overflatebelegg på stål bør FROSIO-inspektør nivå 3, eller tilsvarende benyttes. Dette gjelder spesielt dersom det skal vurderes omfattende vedlikeholdsarbeider.
rdfs:label
Kontroll overflatebelegg
rdfs:subClassOf
Oppmaling_materialundersokelse
owl:disjointUnionOf
[MEK_test,
Tykkelse_overflatebelegg_stal,
Heft_overflatebelegg_stal,
Visuell_inspeksjon_overflatebelegg,
Overmalbarhet_gammelt_belegg,
Kontroll_saltmengde_klorider,
Inntrengningsdybde_vannavvisende_impregnering_betong]
References

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.