http://rdf.vegdata.no/bridge/v441/core/v441-owl#Visuell_inspeksjon_overflatebelegg
Class Visuell_inspeksjon_overflatebelegg


rdf:type
owl:Class
rdfs:comment
Hensikt Inspisere overflaten visuelt for å vurdere og bestemme grad av nedbrytning av overflatebelegg. Gjennomføring Overflaten inspiseres med utgangspunkt i ISO 4628 «Bedømmelse av nedbryting av belegg – Betegnelse av kvantitativ og størrelse på vanlige defekter og intensitet av jevn forandring av utseende» Hovedinspeksjon Det er ikke aktuelt å bruke ISO 4628 ved hovedinspeksjon. Det utføres en «standard» visuell inspeksjon med gradering i henhold til Brutus sine karaktersystemer på hovedinspeksjon. Spesialinspeksjon Visuell inspeksjon av overflatebelegg gjøres etter ISO 4628 ved en spesialinspeksjon. Det skal i tillegg til rapport etter ISO 4628 rapporteres inn i Brutus «standard reg. system». Fordeler og ulemper Ikke destruktiv testing av overflatebelegg. Henvisning ISO 4628-1:2016 Generell introduksjon og betegnelsessystem ISO 4628-2:2016 Vurdering av grad av blæring ISO 4628-3:2016 Vurdering av grad av rusting ISO 4628-4:2016 Vurdering av grad av krakelering ISO 4628-5:2016 Vurdering av grad av avflaking ISO 4628-6:2011 Bedømmelse av grad av kritting ved tapemetoden ISO 4628-7:2016 Bedømmelse av grad av kritting ved fløyelsdukmetoden
rdfs:label
Visuell inspeksjon av overflatebelegg
rdfs:subClassOf
Kontroll_overflatebelegg
References

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.