http://rdf.vegdata.no/bridge/v441/core/v441-owl#Tykkelse_overflatebelegg_stal
Class Tykkelse_overflatebelegg_stal


rdf:type
owl:Class
rdfs:comment
Hensikt Måle om tykkelsen av tørr malingsfilm/-belegg på stål. Gjennomføring Total filmtykkelse, inkludert både sinkbelegg og malingsbelegg, måles med magnetisk tykkelsesmåler i henhold til NS-EN ISO 2178. Tykkelse på malingsbelegget måles med ikke-magnetisk tykkelsesmåler i henhold til NS-EN ISO 2360. Krav til kalibrering og utførelse er gitt i håndbok R762 Prosesskode 2. Hovedinspeksjon Beleggtykkelse måles vanligvis ikke ved hovedinspeksjon. Spesialinspeksjon Måling av beleggtykkelse gjøres hovedsakelig ved en spesialinspeksjon. Fordeler og ulemper Tykkelsesmåling er en ikke destruktiv testmetode og gir god informasjon om belegges tykkelse. Henvisning Håndbok R762 Prosesskode 2 NS-EN ISO 2178 Måling av beleggtykkelse – Magnetisk metode NS-EN ISO 2360 Måling av beleggtykkelse – Amplitudesensitiv virvelstrømsmetode
rdfs:label
Tykkelse av overflatebelegg på stål
rdfs:subClassOf
Kontroll_overflatebelegg
References

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.