http://rdf.vegdata.no/bridge/v441/core/v441-owl#Heft_overflatebelegg_stal
Class Heft_overflatebelegg_stal


rdf:type
owl:Class
rdfs:comment
Hensikt Måle overflatebeleggets heft internt mellom malingslagene, til metallisering og til stål. Gjennomføring Heft måles i henhold til NS-EN ISO 4624 Pull-off test (avtrekkstest). Heft for termisk sprøytet sink målt under produksjon skal være minst 5 MPa og for maling minst 5 MPa. Alternativt kan heft måles med gittersnitt i henhold til NS-EN ISO 2409. Denne metoden er ikke mulig å bruke på sinkbelegg. Metoden er destruktiv og skal ikke brukes unødvendig. Områder hvor avtrekk har vært utført skal overflatebehandles på nytt i henhold til prosedyrer gitt i håndbok R762 Prosesskode 2. Hovedinspeksjon Vedheft måles vanligvis ikke ved hovedinspeksjon. Spesialinspeksjon Test av heft er i hovedsak aktuell ved spesialinspeksjoner. Fordeler og ulemper Begge målingene kan gjerne benyttes fordi de belaster belegget ulikt og er derfor delvis komplementære. Avtrekkstest belaster belegget oppover og vertikalt fra overflata. Gittersnitt belaster belegget sideveis og parallelt med overflata. Testmetoden er destruktiv og må derfor vurderes opp mot planlagt reparasjon av overflatebelegg. Henvisning Håndbok R762 Prosesskode 2 NS-EN ISO 4624 Prøving av vedheftingsevne ved avtrekk NS-EN ISO 2409 Gittersnittprøving
rdfs:label
Heft mellom overflatebelegg og stål (Vedheft av overflatebelegg)
rdfs:subClassOf
Kontroll_overflatebelegg
References

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.