http://rdf.vegdata.no/bridge/v441/core/v441-owl#Overmalbarhet_gammelt_belegg
Class Overmalbarhet_gammelt_belegg


rdf:type
owl:Class
rdfs:comment
Hensikt Fastslå om nytt planlagt belegg er kompatibelt med eksisterende belegg. Gjennomføring Overmalbarheten testes på et representativt prøvefelt. Prøvefelt utføres i henhold til prosedyrer gitt i håndbok R762 Prosesskode 2. Hovedinspeksjon Ikke aktuelt ved hovedinspeksjon. Spesialinspeksjon Overmalbarhet testes i utgangspunktet kun ved spesialinspeksjon med bakgrunn i planlagt vedlikehold. Fordeler og ulemper Test av overmalbarhet vil gi en god indikasjon på om to malingstyper er kompatibel. En test av overmalbarhet kombineres gjerne med test av salt/klorider, tykkelse og heft. Det vil i de fleste tilfeller kreve en mer omfattende rigging enn ved vanlig inspeksjonsarbeid for å gjennomføre denne testen under kontrollerte klimatiske forhold. Det er viktig at krav til forbehandling av gammelt belegg og at krav til klimatiske forhold følges. (Det kan også være hensiktsmessig å analysere prøver av gammelt overflatebelegg for sikkert å bestemme generisk type, evt. hvilke komponenter den består av (bly/kromat). Dette kan gjøres ved hjelp av MEK-test (se kapittel 1.4.5), eller ved å sende prøver av maling til analyse.) Henvisning Håndbok R762 Prosesskode 2 ASTM D4752:10 MEK Test
rdfs:label
Overmalbarhet av gammelt belegg
rdfs:subClassOf
Kontroll_overflatebelegg
References

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.