http://rdf.vegdata.no/bridge/v441/core/v441-owl#Materialundersokelse_betong
Class Materialundersokelse_betong


rdf:type
owl:Class
rdfs:comment
I det følgende er det gitt en beskrivelse av de materialundersøkelser som kan være aktuelle ved inspeksjon av bruer og bruelementer av betong. Når en skal vurdere tilstanden til en betongkonstruksjon er det viktig at de forskjellige materialundersøkelsene sees i sammenheng. Igjenstøping Flere av materialundersøkelsene som utføres på betong krever at det bores hull eller meisles sår i betongen. Se håndbok R211 Feltundersøkelse om hvordan disse skal repareres.
rdfs:label
Materialundersøkelser, betong
rdfs:subClassOf
Oppmaling_materialundersokelse
owl:disjointUnionOf
[Impulse_Response,
Strukturanalyse,
Opphugning_korrosjonsbedommelse,
Armeringslokalisering_betongoverdekning,
Fasthetsbestemmelse,
Korrosjonsundersokelse_EKP,
Maling_karbonatiseringsdybde,
Ultralyd,
Maling_rissvidder,
Spennkabelkontroll,
Maling_kloridinnhold,
Impact_Echo,
Termokamera]
References

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.