http://rdf.vegdata.no/bridge/v441/core/v441-owl#Maling_karbonatiseringsdybde
Class Maling_karbonatiseringsdybde


rdf:type
owl:Class
rdfs:comment
Karbonatisering vil føre til armeringskorrosjon dersom karbonatiseringsfronten når armeringen. Karbonatisering av betong går raskest i tørt klima (innlandsstrøk) og/eller i områder med forurensing fra trafikk og industri. Karbonatisering er normalt ikke et problem når betongen er av god kvalitet og overdekningen er større enn 30 mm. Hensikt Vurdere sannsynlighet for armeringskorrosjon som følge av karbonatisering av betongen. Måling av karbonatiseringsdybde er aktuelt i følgende tilfeller: - Eldre slakkarmerte bjelkebruer med tett armeringsføring i underkant bjelke og eventuelt utstøpt med finsats - Elementer med liten overdekning (10-30 mm) - Elementer hvor det er synlig korroderende armering - Elementer med porøs og dårlig betong - Ved opphugninger og ved uttak av kloridprofiler. Gjennomføring Hovedinspeksjon Når det er mistanke om karbonatisering, utføres stikkprøvekontroll. Omfanget av kontrollen må kunne avgjøre om karbonatisering er et problem for den aktuelle brua eller ikke. Dersom mistanke bekreftes kan omfanget utvides, i tillegg bør det utføres måling av overdekning slik at fordeling av overdekning og karbonatisering kan kartlegges. Alternativt beskrives spesialinspeksjon. Spesialinspeksjon Måling av karbonatiseringsdybder utføres i henhold til spesiell beskrivelse. Fordeler og ulemper Metoden er enkel, men krever hugging eller boring i konstruksjonen. Henvisninger Håndbok R210 Laboratorieundersøkelser Håndbok R211 Feltundersøkelser
rdfs:label
Måling av karbonatiseringsdybde
rdfs:subClassOf
Materialundersokelse_betong
References

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.