http://rdf.vegdata.no/bridge/v441/core/v441-owl#Korrosjonsundersokelse_EKP
Class Korrosjonsundersokelse_EKP


rdf:type
owl:Class
rdfs:comment
Hensikt Måle armeringens elektrokjemiske potensiale (EKP) og tilhørende motstand for å vurdere sannsynligheten for at det foregår armeringskorrosjon. Gjennomføring EKP-målinger utføres dersom det er mistanke om skjult armeringskorrosjon. Hovedinspeksjon EKP-målinger utføres normalt ikke i forbindelse med hovedinspeksjon. Behov vurderes ved hovedinspeksjoner med utgangspunkt i visuelle observasjoner og resultater fra måling av karbonatiseringsdybder og kloridinnhold. Spesialinspeksjon EKP-målinger utføres i henhold til spesiell beskrivelse. EKP-målinger skal kalibreres med visuell observasjon av armeringens korrosjonsgrad etter opphugninger. Overdekning, se kapittel 1.2.1, karbonatiseringsdybde, se kapittel 1.2.3 og kloridinnhold, se kapittel 1.2.4 bør også måles ved opphugning. Det bør stilles krav til måletetthet (rutenett) ved EKP-måling. Fordeler og ulemper Metoden er enkel, ikke-destruktiv og relativ hurtig slik at man kan kontrollere store områder. Metoden kan gi et godt bilde av armeringens tilstand i øyeblikket. Korrosjonsfare kan oppdages i en tidlig fase før det har oppstått synlige skader. Personell med spesialkompetanse må benyttes både til feltarbeid og til tolkning av resultatene. Metoden registrerer ikke korrosjonshastighet. Ulemper er kostnad og tilgjengelig utstyr. Henvisninger Håndbok R211 Feltundersøkelser
rdfs:label
Korrosjonsundersøkelse (EKP)
rdfs:subClassOf
Materialundersokelse_betong
References

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.