http://rdf.vegdata.no/bridge/v441/core/v441-owl#Armeringslokalisering_betongoverdekning
Class Armeringslokalisering_betongoverdekning


rdf:type
owl:Class
rdfs:comment
Hensikt Finne armeringens beliggenhet og måle armeringens overdekning. Måling av overdekning kan være aktuelt i følgende tilfeller: - Ved mistanke om feilplassert armering, f.eks. ved manglende bruk av monteringsstenger - For kartlegging av risiko for armeringskorrosjon, f.eks. i kloridpåkjente elementer eller elementer hvor det allerede er påvist lokal korrosjon - For kartlegging av reparasjonsomfang ved pågående armeringskorrosjon Gjennomføring Målt overdekning sammenholdes med målte kloridprofiler og/eller karbonatiseringsdybder. Hovedinspeksjon Ved mistanke om feilplassert armering eller armeringskorrosjon utføres stikkprøvekontroll av overdekning. Dersom mistanke bekreftes kan eventuelt omfanget utvides. Spesialinspeksjon Overdekningsmålinger utføres i henhold til spesiell beskrivelse. Fordeler og ulemper Metoden er enkel, ikke-destruktiv og hurtig slik at en kan kontrollere store områder på kort tid. En ulempe er at tett armering og armering i bunter og/eller flere lag kan resultere i feilaktige resultater. Overdekningsmålingene må derfor jevnlig kalibreres mot direkte målt overdekning etter innboring til armering. Henvisninger Håndbok R211 Feltundersøkelser
rdfs:label
Armeringslokalisering - overdekningsmålinger
rdfs:subClassOf
Materialundersokelse_betong
References

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.