http://rdf.vegdata.no/bridge/v441/core/v441-owl#Opphugning_korrosjonsbedommelse
Class Opphugning_korrosjonsbedommelse


rdf:type
owl:Class
rdfs:comment
Hensikt Kartlegge armeringens korrosjonstilstand samt registrere armeringstype, diameter og overdekning. I statisk påkjente områder kan det være aktuelt å måle tverrsnittsreduksjoner på kraftig korrodert armering. Gjennomføring I de fleste tilfeller er det tilstrekkelig at bredden av opphugningen er minimum overdekning pluss armeringsdiameter (o + d). Ca. 1/3 til 1/2 av armeringsjernets omkrets bør frilegges i en lengde av minimum 0,3 m. Armeringens rustgrad vurderes etter følgende skala: Rustgrad A Ståloverflate som stort sett er uten rust. Rustgrad B Ståloverflate har begynt å ruste og flasse av. Rustgrad C Hele/store deler av ståloverflate har overflaterust. Lite synlig groptæring. Rustgrad D Hele/store deler av ståloverflate har overflaterust. Synlige rustgroper er dannet i stor utstrekning. Hovedinspeksjon Opphugning for korrosjonsbedømmelse utføres normalt ikke. Kan imidlertid være aktuelt ved synlige korrosjonsskader (bom/avskallinger/korrosjonsutslag) for å vurdere/måle reduksjon av armeringstverrsnitt. Spesialinspeksjon Opphugning for korrosjonsbedømmelse i områder med synlige korrosjonsskader eller i områder hvor EKP-målinger indikerer skjult korrosjon. Dersom spesiell beskrivelse ikke sier noe annet, kan det i sammenhengende potensialmålte felt gjøres en opphugning ved hver av følgende lokaliseringer: - Ved de laveste potensialene - Ved de midlere potensialene - Ved de høyeste potensialene Når det gjøres opphugginger for å verifisere korrosjonstilstand utføres normalt også følgende andre undersøkelser: 1. Måling av betongoverdekning – med covermeter og direkte med tommestokk 2. Uttak av betongstøv for måling av kloridinnhold i ulike sjikt (sjiktene tilpasses armeringsoverdekningen) 3. Måling av karbonatiseringsdybde Fordeler og ulemper Opphugging viser armeringens virkelige korrosjonstilstand og gir samtidig en kontroll på resultater fra andre materialundersøkelser. Metoden er destruktiv og bør bare benyttes i svært begrenset omfang. Henvisninger Håndbok R210 Laboratorieundersøkelser Håndbok R211 Feltundersøkelser ISO 8501-1
rdfs:label
Opphugning for korrosjonsbedømmelse
rdfs:subClassOf
Materialundersokelse_betong
References

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.