http://rdf.vegdata.no/bridge/v441/core/v441-owl#Materialundersokelse_tre
Class Materialundersokelse_tre


rdf:type
owl:Class
rdfs:comment
I det følgende er det gitt en beskrivelse av de materialundersøkelser som kan være aktuelle ved inspeksjon av bruer og bruelementer av tre. Henvisninger NS-EN 351-2, Tre og trebaserte produkters holdbarhet – Heltre behandlet med trebeskyttelsesmiddel- Del 2: Veiledning i prøvetaking for analyse av behandlet trevirke. NS-EN 1014, Trebeskyttelsesmidler – Kreosot og kreosotimpregnert trevirke – Metoder for prøvetaking og analyse NS 3512, Måling av fukt i trekonstruksjoner
rdfs:label
Materialundersøkelser, tre
rdfs:subClassOf
Oppmaling_materialundersokelse
owl:disjointUnionOf
[Proving_syl,
Ratedrill,
Elektrisk_fuktmaler,
Kjerneprove,
Kontroll_spennkraft,
Hammer]
References

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.