http://rdf.vegdata.no/bridge/v441/core/v441-owl#Elektrisk_fuktmaler
Class Elektrisk_fuktmaler


rdf:type
owl:Class
rdfs:comment
Hensikt Måle treets fuktighet Gjennomføring Treets fuktighet kan måles ved treets elektriske resistans. Instrumentet må justeres for temperatur og treslag. Justeringskurver for impregnering finnes per i dag ikke. Generelt kan saltimpregnering forventes å minke resistansen noe slik at resultatet blir noe høyere enn reell fuktighet. Kreosot gir erfaringsmessig liten påvirkning. Fuktigheten bør registreres i flere dybder, eksempelvis 0.5, 2 og 5 cm. Det bør unngås å måle over en limfuge.
rdfs:label
Elektrisk fuktmåler
rdfs:subClassOf
Materialundersokelse_tre
References

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.