http://rdf.vegdata.no/bridge/v441/core/v441-owl#Kontroll_spennkraft
Class Kontroll_spennkraft


rdf:type
owl:Class
rdfs:comment
Hensikt Registrere spennkraft Gjennomføring Stag trekkes ut og spennkraften måles når mutteren slipper ankerplaten. Måling bør gjøres i litt avstand fra bruenden, eksempelvis 4. stag fra kanten. Målt eller antatt stagtemperatur må registreres. Staget må ikke strammes etter måling, men slippes tilbake slik at staget forblir representativt for øvrige stag. Staget bør samtidig kontrolleres for korrosjon ved ankerplaten. En må holde seg på siden og ikke bak staget ved prøving på grunn av fare for brudd i staget.
rdfs:label
Kontroll av spennkraft
rdfs:subClassOf
Materialundersokelse_tre
References

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.