http://rdf.vegdata.no/bridge/v441/core/v441-owl#Materialundersokelse_stein
Class Materialundersokelse_stein


rdf:type
owl:Class
rdfs:comment
I det følgende er det gitt en beskrivelse av de materialundersøkelser som kan være aktuelle ved inspeksjon av bruer og bruelementer av stein. Henvisninger NS-EN 12371,Bestemmelse av frostmotstand NS-EN 12372, Bestemmelse av bøyefasthet ved konsentrert last NS-EN 13755, Bestemmelse av vannabsorbsjon ved atmosfærisk trykk NS-EN 1936, Bestemmelse av netto- og bruttodensitet, total og åpen porøsitet NS-EN 13161, Bestemmelse av bøyestrekkfasthet under konstant moment NS-EN 14580, Bestemmelse av statisk elastisitetskontroll
rdfs:label
Materialundersøkelser, stein
rdfs:subClassOf
Oppmaling_materialundersokelse
References

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.