http://rdf.vegdata.no/bridge/v441/core/v441-owl#Trykkfasthet_stein
Class Trykkfasthet_stein


rdf:type
owl:Class
rdfs:comment
Hensikt Bestemme trykkfastheten. Kan være aktuelt ved kontroll av bæreevnen for steinbruer. Gjennomføring Trykkfasthet for stein bestemmes ved å ta ut kjerner som trykkprøves. Steinkjernen som benyttes må være fri for sprekker og riss. Metoden kan også benyttes til å finne elastisitetsmodulen. Fordel og ulemper Metoden er destruktiv og bør bare benyttes i svært begrenset omfang.
rdfs:label
Trykkprøving
rdfs:subClassOf
Materialundersokelse_stein

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.