http://rdf.vegdata.no/bridge/v441/core/v441-owl#Ultralydkontroll
Class Ultralydkontroll


rdf:type
owl:Class
rdfs:comment
Hensikt Avdekke/ kartlegge/ finne materialdefekter i sveiser eller sprekker i skruer og nagler. Gjennomføring Målingene med ultralyd utføres med et prøvehode som sender og mottar ultralydbølger. Ultralydbølger har en frekvens som overstiger høregrensen (ca. 16.000 Hz). Lydbølgene forplanter seg i faste stoffer, men ikke i luft. Prøvehodet plasseres på overflaten og lydbølgene reflekteres fra prøveområdets motsatte flate. Resultatene av målingene registreres ved hjelp av et oscilloskop. Ultralydkontroll og røntgenkontroll kompletterer hverandre. Ved bindefeil og visse sprekketyper er ultralydkontroll å foretrekke. Tolkingen av resultatene stiller store krav til operatøren. Operatøren skal inneha de nødvendige kvalifikasjoner og erfaring for å registrere og tolke måleresultatene. Kontrollen utføres derfor av firmaer med spesialkompetanse. Fordeler og ulemper Henvisning NS-EN ISO 17640:2018 NS-EN ISO 19285
rdfs:label
Ultralydkontroll
rdfs:subClassOf
Materialundersokelse_stal
References

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.