http://rdf.vegdata.no/bridge/v441/core/v441-owl#Skadebeskrivelse
Class Skadebeskrivelse


kode
-
rdf:type
owl:Class
rdfs:comment
Skadebeskrivelsen er en forklaring av det som observeres, måles eller som resultat av en prøvetaking, og den bør gi noen svar på noen spørsmål om skaden: - Hva er skaden - Hvor er skaden - Hva er omfanget på skaden Det beskrives hvor på brua og/eller elementet skader er lokalisert. Der det er hensiktsmessig kan man f.eks. gjøre det ved inntegning på skisser. For å gi en god beskrivelse av hvor skaden er lokalisert se kapittel 3.1 Lokalisering av skader. For å kunne foreslå tiltak beskrives også skadeomfang. Eksempelvis registrering av skadet areal, løpemeter, antall eller volum. Skader dokumenteres med bilder. Skadebeskrivelser og skisser/bilder er viktig for å kunne bedømme utvikling av skaden ved senere inspeksjoner. Mulige konsekvenser skaden kan ha for hele brua kan også beskrives. En skade vil ofte være sammensatt av flere skadetyper. Der primærskaden og følgeskader opptrer sammen lokalt vil det være primærskaden vi velger å registrere som skadetype. Skaden beskrives med de skadetypene som observeres, men bedømmes som en helhet. F.eks. armeringskorrosjon opptrer ofte sammen med avskalling. Skadetypen som da registreres er 36 armeringskorrosjon. I andre tilfeller vil en skadetype (primærskade) føre til at andre skadetyper utvikler seg som følgeskader på andre steder. F.eks. manglende utkast i vannavløpshull som har fuktet undersiden av bruplaten, som igjen har ført til armeringskorrosjon og som igjen har ført til avskalling rundt avløpsutsparing. Primærskaden vil være manglende avløpsrør, men vi registrerer også armeringskorrosjon med avskalling i underkant plate. Under er det listet opp noen eksempler på primærskader og mulige følgeskader: - Setning av landkar og pilarer vil føre til deformasjon av overbygning for kontinuerlige bruer. - Riss/sprekk i betong kan føre til lekkasje/fuktbelastning. - Lekkasje/fuktbelastning kan i mange tilfeller føre til misfarging. - Liten/skadet overdekning vil ofte føre til armeringskorrosjon og avskalling. Det er viktig å være klar over denne sammenhengen mellom primærskader og følgeskader både ved bedømmelse av skader og ved bestemmelse av reparasjonsmetode. I de fleste tilfeller må primærskaden avdekkes for å kunne utarbeide en egnet reparasjonsbeskrivelse. Reparasjoner rettet kun mot følgeskader blir sjelden vellykkede.
rdfs:label
Skadebeskrivelse
rdfs:subClassOf
Root
HarPrimarskade exactly 1
HarDokumentSkadebeskrivelse min 0
HarFolgeskader min 0
foaf:depiction min 0
References

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.