http://rdf.vegdata.no/bridge/v441/core/v441-owl#Enkelinspeksjon
Class Enkelinspeksjon


rdf:type
owl:Class
rdfs:comment
Enkelinspeksjon utføres for å avdekke om det er synlige skader som på kort sikt påvirker eller kan påvirke bruenes bæreevne, trafikksikkerhet, vedlikehold eller miljøet/estetikk. Som et minimum registreres skader og/eller andre forhold der det blir vurdert at tiltak må gjennomføres før neste enkel- eller hovedinspeksjon. Enkelinspeksjon omfatter en enkel visuell kontroll av alle elementer over vann uten bruk av tilkomstutstyr. Det betyr at på større bruer må de fleste elementene inspiseres på avstand. Det bør imidlertid brukes kikkert der det er nødvendig å se nærmere på detaljer. Fundamenter i vann kontrolleres i den grad det er mulig uten bruk av dykker. Det utføres vanligvis ikke oppmålinger eller materialundersøkelser ved enkelinspeksjon. Inspektøren kan likevel ha med måleutstyr, som rissviddemåler, tommestokk, målebånd og skyvelær.
rdfs:label
Enkelinspeksjon
rdfs:subClassOf
Inspeksjon_V441
References

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.