http://rdf.vegdata.no/bridge/v441/core/v441-owl#Inspeksjon_V441
Class Inspeksjon_V441


rdf:type
owl:Class
rdfs:label
Inspeksjon enligt V441
rdfs:subClassOf
Inspeksjon
Sarbarheter min 0
Skadebeskrivelser min 0
owl:disjointUnionOf
[Enkelinspeksjon,
Hovedinspeksjon,
Spesialinspeksjon]
References

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.