http://rdf.vegdata.no/bridge/v441/core/v441-owl#Inspeksjon
Class Inspeksjon


rdf:type
owl:Class
rdfs:comment
Inspeksjonstypene gjenspeiler grundigheten og frekvensen for inspeksjonene som utføres. De rutinemessige inspeksjonene er generell inspeksjon, enkelinspeksjon og hovedinspeksjon, og utføres i hele brua sin levetid. Ved ekstraordinær hendelse eller behov for grundigere undersøkelser utføres spesialinspeksjon.
rdfs:label
Inspeksjon
rdfs:subClassOf
foaf:maker exactly 1
Sammendrag min 1
Prosjektidentifikasjon exactly 1
HarDokumentInspeksjon min 0
Root
InspeksjonenUtford max 1
Brunavn exactly 1
Brunummer exactly 1
Vaerforhold min 0
InspeksjonenStartet max 1
Inspeksjonsbeskrivelse min 1
owl:disjointUnionOf
[GenerellInspeksjon_R610,
Inspeksjon_V441]
References

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.