http://rdf.vegdata.no/bridge/v441/core/v441-owl#GenerellInspeksjon_R610
Class GenerellInspeksjon_R610


rdf:type
owl:Class
rdfs:comment
Generell inspeksjon utføres i samsvar med håndbok R610 Standard for drift og vedlikehold av riksveger. Generell inspeksjon omfatter rutinemessig inspeksjon for å overvåke vegnettets funksjon og utføres av driftsentreprenøren. Generell inspeksjon beskrives ikke i denne håndboken.
rdfs:label
Generell inspeksjon
rdfs:subClassOf
Inspeksjon
References

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.