http://rdf.vegdata.no/bridge/v441/core/v441-owl#Tiltak
Class Tiltak


kode
-
rdf:type
owl:Class
rdfs:comment
På bakgrunn av inspeksjonen og tilstand på brua kan bruinspektøren foreslå ett eller flere tiltak. Se kapittel 3.5.2 Konsekvensgrad for når tiltak beskrives. Tiltakene registreres i Brutus og vil senere være grunnlag for innspill til budsjettarbeidet.
rdfs:label
Tiltak
rdfs:subClassOf
AnbefaltTidpunkt min 0
Kostnadsoverslag min 0
HarDokumentTiltak min 0
Root
AlternativStrategi min 0
Tiltaksbeskrivelse min 1
owl:disjointUnionOf
[Forsterkning,
Kontrollberegning,
Vedlikehold,
Materialundersokelse,
Ombygging,
Driftstiltak,
Innmaling_eller_Oppmaling,
Fornyelse,
ROS_analyse]
References

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.