http://rdf.vegdata.no/bridge/v441/core/v441-owl#Driftstiltak
Class Driftstiltak


kode
5.1
rdf:type
owl:Class
rdfs:comment
Gjennomføring av planlagte oppgaver som er nødvendig for at brua skal fungere som forutsatt. Sikre at brua fungerer slik den er tiltenkt, dvs. sørge for at den er åpen og tilgjengelig for trafikantene. Driftstiltak kan omfatte: - Rengjøring av de forskjellige elementene på brua. - Opprensk/opprydding over og under vann - Daglige driftsoppgaver på bevegelige bruer - Renovasjon - Kontroll/service av utstyr Bruinspektøren kontrollerer at dette er utført som forutsatt. Driftstiltak utføres av driftsentreprenøren i henhold til håndbok R610 Standard for drift og vedlikehold av riksveger.
rdfs:label
Driftstiltak
rdfs:subClassOf
Tiltak
owl:disjointUnionOf
[Rengjoring_av_de_forskjellige_elementene_pa_brua,
Annet_tiltak__Driftstiltak,
Daglige_driftsoppgaver_pa_bevegelige_bruer,
Opprensk_eller_opprydding_over_og_under_vann,
Renovasjon,
Kontroll_eller_service_av_utstyr]
References

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.