http://rdf.vegdata.no/bridge/v441/core/v441-owl#Innmaling_eller_Oppmaling
Class Innmaling_eller_Oppmaling


kode
5.8
rdf:type
owl:Class
rdfs:comment
Det kan være nødvendig å supplere den visuelle kontrollen med innmåling/oppmålinger når det er behov for ekstra oppfølging og/eller avdekke skjulte skader Innmåling/ oppmåling kan omfatte: - Innmåling av brua og grunnen - Setningsmåling av pilarer, sårbar bæreevne - Asfalttykkelse må kartlegges - Oppmåling av skader
rdfs:label
Innmåling / Oppmåling
rdfs:subClassOf
Tiltak
owl:disjointUnionOf
[Oppmaling_av_skader,
Innmaling_av_brua_og_grunnen,
Annet_tiltak__Innmaling_eller_Oppmaling,
Setningsmaling_av_pilarer_sarbar_baereevne,
Asfalttykkelse_ma_kartlegges]
References

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.