http://rdf.vegdata.no/bridge/v441/core/v441-owl#Vedlikehold
Class Vedlikehold


kode
5.2
rdf:type
owl:Class
rdfs:comment
Tiltak for å rette på akutte skader eller tiltak som ikke kan planlegges på lang sikt. Dette kan f.eks. være oppretting/ utskifting av deler av skadet rekkverk eller fugekonstruksjon, oppfylling etter undergraving osv. Vedlikehold utføres med bakgrunn i funn gjort under inspeksjoner eller melding om skade etter uhell. - Grunnarbeider etter erosjon, undergraving osv. - Utskifting av skadede elementer av betong, stål, stein, tre eller annet materiale - Utskifting av skadet bru- og kaiutstyr Planlagte tiltak for å opprettholde bruenes standard. Tiltakene utføres før det oppstår skader og ofte med regelmessige intervaller. Dette kan f.eks. være påføring av vannavvisende impregnering på betong ved regelmessige intervaller. Det kan også være tiltak som utføres etter forutgående vurdering av tilstanden, f.eks. overflatebehandling av betongbruer for å forebygge skader pga. karbonatisering og kloridinntrengning, overflatebehandling av stål, eller asfaltering når spordybden har nådd nivået som vedlikeholdsstandarden beskriver. - Overflatebehandling av stål - Overflatebehandling av betong - Overflatebehandling av tre - Slitelag- og membranarbeider Planlagte tiltak som utføres for å gjenopprette et skadet elements funksjonsdyktighet. Det kan f.eks. være mekanisk reparasjon av betongskader, større oppretting/utskifting av rekkverk, fuger, lager osv. - Reparasjon av betongskader over/under vann - Reparasjon av skader på elementer av stål, stein, tre og evt. andre materialer - Reparasjon av skader på bru- og kaiutstyr
rdfs:label
Vedlikehold
rdfs:subClassOf
Tiltak
owl:disjointUnionOf
[Planlagte_tiltak_som_utfores_for_a_gjenopprette_et_skadet_elements_funksjonsdyktighet,
Tiltak_for_a_rette_pa_akutte_skader_eller_tiltak_som_ikke_kan_planlegges_pa_lang_sikt,
Annet_tiltak__Vedlikehold,
Planlagte_tiltak_for_a_opprettholde_bruenes_standard]
References

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.