http://rdf.vegdata.no/bridge/v441/core/v441-owl#Tiltak_for_a_rette_pa_akutte_skader_eller_tiltak_som_ikke_kan_planlegges_pa_lang_sikt
Class Tiltak_for_a_rette_pa_akutte_skader_eller_tiltak_som_ikke_kan_planlegges_pa_lang_sikt


kode
5.2.01
rdf:type
owl:Class
rdfs:comment
Dette kan f.eks. være oppretting/ utskifting av deler av skadet rekkverk eller fugekonstruksjon, oppfylling etter undergraving osv. Vedlikehold utføres med bakgrunn i funn gjort under inspeksjoner eller melding om skade etter uhell. - Grunnarbeider etter erosjon, undergraving osv. - Utskifting av skadede elementer av betong, stål, stein, tre eller annet materiale - Utskifting av skadet bru- og kaiutstyr
rdfs:label
Tiltak for å rette på akutte skader eller tiltak som ikke kan planlegges på lang sikt
rdfs:subClassOf
Vedlikehold
owl:disjointUnionOf
[Utskifting_av_skadet_bru_og_kaiutstyr,
Grunnarbeider_etter_erosjon_undergraving,
Utskifting_av_skadede_elementer_av_betong_stal_stein_tre_eller_annet_materiale]
References

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.