http://rdf.vegdata.no/bridge/v441/core/v441-owl#Planlagte_tiltak_som_utfores_for_a_gjenopprette_et_skadet_elements_funksjonsdyktighet
Class Planlagte_tiltak_som_utfores_for_a_gjenopprette_et_skadet_elements_funksjonsdyktighet


kode
5.2.03
rdf:type
owl:Class
rdfs:comment
Det kan f.eks. være mekanisk reparasjon av betongskader, større oppretting/utskifting av rekkverk, fuger, lager osv. - Reparasjon av betongskader over/under vann - Reparasjon av skader på elementer av stål, stein, tre og evt. andre materialer - Reparasjon av skader på bru- og kaiutstyr
rdfs:label
Planlagte tiltak som utføres for å gjenopprette et skadet elements funksjonsdyktighet
rdfs:subClassOf
Vedlikehold
owl:disjointUnionOf
[Reparasjon_av_skader_pa_elementer_av_stal_stein_tre_og_evt_andre_materialer,
Reparasjon_av_betongskader_over_eller_under_vann,
Reparasjon_av_skader_pa_bru_og_kaiutstyr]
References

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.