http://rdf.vegdata.no/bridge/v441/core/v441-owl#Ombygging
Class Ombygging


kode
5.5
rdf:type
owl:Class
rdfs:comment
Tiltak som endrer en bru eller et bruelements funksjon, arealbruk eller standard for å bedre framkommelighet og/ eller trafikksikkerhet. Kan også være et alternativ til å utføre vedlikeholdstiltak der det er store skader. Ombygging kan omfatte: - Breddeutvidelse - Påhengning av gangbaner - Økning av frihøyder - Utskifting av brudekker - Utskifting av hele overbygningen - Utskifting eller ombygging av underbygning
rdfs:label
Ombygging
rdfs:subClassOf
Tiltak
owl:disjointUnionOf
[Pahengning_av_gangbaner,
Utskifting_av_brudekker,
Utskifting_eller_ombygging_av_underbygning,
Annet_tiltak__ombygging,
Okning_av_frihoyder,
Breddeutvidelse,
Utskifting_av_hele_overbygningen]
References

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.