http://rdf.vegdata.no/bridge/v441/core/v441-owl#ROS_analyse
Class ROS_analyse


kode
5.7
rdf:type
owl:Class
rdfs:comment
ROS- analyse kan utføres når skader, utforming eller omgivelser gjør brua utsatt/sårbar for hendelser. En ROS-analyse kan medføre at inspeksjonsintervallet endres, se håndbok R411 Bruforvaltning riksveg og håndbok N401 Bruforvaltning fylkesveg. ROS-analyse kan utføres ved f.eks. følgende sårbarheter: - Lavt rekkverk, sårbar for Trafikksikkerhet - Manglende sikkerhetsgjerde over utløp, sårbar Trafikksikkerhet - Påkjørt og reparert flere ganger, sårbar Påkjørsel - Rasutsatt bru, sårbar Skred/ras - Elva har gått opp i brudekket, sårbar Flom - Brua stenges ved flom, sårbar Flom - Stor vannføring ved flom og fare for erosjon under fundamenter, sårbar Flom - Forskyvning i rør pga. flom, sårbar Flom - Undergraving av fundamenter, sårbar Flom
rdfs:label
ROS analyse
rdfs:subClassOf
Tiltak
owl:disjointUnionOf
[Manglende_sikkerhetsgjerde_over_utlop_sarbar_Trafikksikkerhet,
Lavt_rekkverk_sarbar_for_Trafikksikkerhet,
Stor_vannforing_ved_flom_og_fare_for_erosjon_under_fundamenter_sarbar_Flom,
Rasutsatt_bru_sarbar_Skred_eller_ras,
Brua_stenges_ved_flom_sarbar_Flom,
Forskyvning_i_ror_pga_flom_sarbar_Flom,
Pakjort_og_reparert_flere_ganger_sarbar_Pakjorsel,
Undergraving_av_fundamenter_sarbar_Flom,
Elva_har_gatt_opp_i_brudekket_sarbar_Flom,
Annet_tiltak__ROS_analyse]
References

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.