http://rdf.vegdata.no/bridge/v441/core/v441-owl#Materialundersokelse
Class Materialundersokelse


kode
5.9
rdf:type
owl:Class
rdfs:comment
Det kan være nødvendig å supplere den visuelle kontrollen med materialundersøkelse når det er behov for ekstra oppfølging og/eller avdekke skjulte skader Eksempel på tiltak Materialundersøkelse - Kontroll av karbonatisering, fasthet og klorider - Utføre materialundersøkelse ved en spesialinspeksjon
rdfs:label
Materialundersøkelse
rdfs:subClassOf
Tiltak
owl:disjointUnionOf
[Kontroll_av_karbonatisering_fasthet_og_klorider,
Annet_tiltak__materialundersokelse,
Utfore_materialundersokelse_ved_en_spesialinspeksjon]
References

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.