http://rdf.vegdata.no/bridge/v441/core/v441-owl#Kontrollberegning
Class Kontrollberegning


kode
5.6
rdf:type
owl:Class
rdfs:comment
Tiltaket utføres når det er påvist skader, feil eller mangler som kan ha betydning for bruas bæreevne. En kontroll av bruas bæreevne må inkludere: - Eventuelle tilleggslaster, f.eks. fra alkalireaksjoner i betong eller økt asfalttykkelse - Eventuelle svekkelser av bruelementer, f.eks. redusert stål-/armeringstverrsnitt pga. korrosjon Basert på beregningene gjøres en ny vurdering av konsekvens og eventuelle videre tiltak. «Mye riss» er et symptom på enten nedbrytning eller overbelasning og kan vanskelig inngå som parameter i beregningene.
rdfs:label
Kontrollberegning
rdfs:subClassOf
Tiltak
owl:disjointUnionOf
[Annet_tiltak__kontrollberegning,
Eventuelle_tilleggslaster_f_eks_fra_alkalireaksjoner_i_betong_eller_okt_asfalttykkelse,
Eventuelle_svekkelser_av_bruelementer_f_eks_redusert_stal_eller_armeringstverrsnitt_pga_korrosjon]
References

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.