http://rdf.vegdata.no/bridge/v441/core/v441-owl#Nivellement
Class Nivellement


rdf:type
owl:Class
rdfs:comment
Hensikt Måle setninger, bevegelser og deformasjoner samt følge opp eventuell utvikling over tid. Gjennomføring Behovet for nivellement på nye bruer er forskjellig fra eksisterende bruer. Kravet for nye bruer er gitt i håndbok N400 Bruprosjektering. For eksisterende bruer må behov for nivellement vurderes spesielt. Ved setninger, bevegelser eller deformasjoner skal det utføres nivellement. Det kan nivelleres direkte på elementet, dersom utviklingen skal følges opp over tid må det monteres nivelleringsbolter. Ved målinger på bruoverbygninger med mye tungtrafikk må vibrasjonens innvirkning på måleresultatene vurderes. Ved store vibrasjoner bør målingene enten utføres på et tidspunkt med lite trafikk eller så må brua stenges under målearbeidet. Fordeler og ulemper Henvisninger Håndbok R211 Feltundersøkelser Håndbok N400 Bruprosjektering
rdfs:label
Nivellement
rdfs:subClassOf
Oppmaling
References

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.